lørdag 7. april 2012

Nuets kontinuitet


Ser du virkelig det du skuer?
Føler du det du opplever,
eller opplever du det du føler?
Nuets kontinuitet er lett å miste
og vanskeligere å finne

I hver eneste lille tue finnes inspirasjon.
Når du virkelig er våken sover drømmefilteret.
Hele Hamsuns inspirasjon i en drape vann.
Hele Mozarts symphony i ett blikk.
Det magiske finnes i små porsjoner i hverdagen